Osaaminen

  • Venesatamien rakentaminen

  • Elementtiasennukset

  • Väyläruoppaukset

  • Vedenalainen louhinta

  • Kaapelin laskut ja paineviemärien asennukset

  • Massanvaihtoruoppaukset

  • Rantojen parantaminen ja laituriasennukset

suomen_vahvimmat.png